top of page

הדרכת טרשים וחילוץ מתקדם

"השתלמות נהיגת טרישם באזור אלייקים . ההשתלמות כוללת נהיגת טרשים- ירידה בעלייה שנכשלה- שליטה בדוושת הגז -מעברים - חילוץ מתקדם -חילוץ רכב בירידה- וחילוץ ממושך של כ 2 ק""מ דבר שמחייב תיאום בין
הנהגים
מוגבל עד 10 רכבים"

הדרכת טרשים וחילוץ מתקדם
bottom of page