top of page

הדרכת נהיגת שטח

הדרכת שטח יום שישי 10/03/2023
ההדרכה תתחיל בשעה 09:00 צפי סיום בסביבות 16:00

למה כדי להיות בהדרכה אצלנו
בהדרכה אתם תשפרו את מיומנויות הנהיגה שלכם , תכירו את יכולות / מגבוליות של הרכב , ותדעו לסמוך על עצמכם ועל המכוון ,
תדעו לפתור בעיות נפוצות ולצאת ממצבים מורכבים באופן עצמאי ( חילוץ עצמי )

ההדרכה תכלול
(1) נהיגת חולות
(2) נסיעה מהירה בשבילים
(3) בחירת נתיב נסיעה בשבילים עם בורות
(4)בלימת חירום ומתיי לשחרר את הבלמים לפני בורות
(5) הסבר על ציוד חילוץ ותיקון בסיסי בשטח
(6) טיפוס עליות ולדעת מה לעשות בעליה שנכשלה
(7) מה עושים אם יש לכם בעיה עם מערכת 4*4 וצריך לעשות עליה
(8) שליטה בדוושת הגז בעליות ( סל"ד ) נסיעה רציפה בעליות ובחירת נתיב
(9) הסבר על צמיגים ולחץ אוויר בסוגי שטח שונים
ההדרכה תתקיים בשני מוקדים
ליד יוקנעם ( אלייקים)
והחלק השני באור עקיבה

הדרכת נהיגת שטח
bottom of page