top of page

הדרכת נהיגת שטח וחילוץ בסיסי

יצאתם לטייל ונתקלתם במעבר תכני ? האם אתם יודעים איך לעבור אותו ?
באמצע הטיול נכנסתם לשיפוע צד האם אתם יודעים מה לעשות ואיך להיחלץ?
נתקלתם בעליה חשבתם איך לעלות אותה ? לאט ? מהר ???? איך עולים ? ומה עושים אם נכשלים ?
האם אתם מרגשים חסרי בטחון ורוצים לשפר את נהיגת השטח שלכם ????
אצלנו ב OFFROADTRIP מלמדים אותך לנהוג אחרת
10/12/2021 בשעה 09:00 אימון נהיגת שטח ביערות מנשה והסביבה
ההדרכה כוללת : הסבר על מכלולי הרכב ותפקוד מערכת 4*4 - הסבר על ציוד חובה שיוצאים לטייל ואיך מתקנים דברים כדי לצאת מהשטח עם ציוד בסיסי והסבר על ציוד חילוץ ושיטות חילוץ
אימון נהיגת שטח בעליות ואיך לעלות- מה עושים אם נכשלים במעלה - באיזה מהירות עולים ומה כן עושים ומה לא עושים
חילוץ משיפוע צד - חילוץ ממושך -איך מנהלים חילוץ ובעלי תפקידים בחילוץ - איך חוצים מעברי מים- שליטה בדוושת הגז - איך לבחור נתיב נסיעה -הסבר על נוהל שיירה- ועוד......
ההדרכה מיועדת לכול סוגי רכבי פנאי שטח 4*4
ההדרכה מיועדת לנשים וגברים כאחד - למנוסים ומתחילים
ניתן להגיע עם משפחות ההדרכה כוללת מסלול טיול באזור

ההדרכה מועברת על ידי מוסלם סימון בליווי צוות OFFROADTRIP הדרכות וטיולים

הדרכת נהיגת שטח וחילוץ בסיסי
bottom of page